Juridisch

De AFM (Autoriteit Financiële Markten) houdt, krachtens de wet, toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financieel adviseurs. Access Hypotheken beschikt in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) over de benodigde vergunningen en is als zodanig geregistreerd bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten) onder nummer 12048505.

Het register van de AFM kunt u raadplegen op www.afm.nl.

Uiteraard doen wij onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maar mocht u een klacht hebben, dan verzoek ik u om ons daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, zodat we samen naar een oplossing kunnen praten. Als u vindt dat uw klacht niet naar tevredenheid wordt behandeld, dan kunt u zich altijd wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
www.kifid.nl
info@kifid.nl

Ons aansluitnummer is 300.018196. Ons kantoor heeft zich geconformeerd aan de bindende uitspraken van deze geschillencommissie. Uiteraard kunt u zich ook wenden tot de burgerlijke
rechter.

KvK-nummer: 81295286

Btw-id: NL002919616B53