Kosten

Tijdens het eerste gesprek ontvangt u gratis advies. Hierna wordt voor de dienstverlening een fee in rekening gebracht. De hoogte daarvan is afhankelijk van het financiële product dat u afsluit en/of het aantal gewerkte uren. Conform de Wet Financieel Toezicht ontvangt u, voorafgaand aan het aanschaffen van een financieel product, een beschrijving van onze dienstverlening en de daarbij behorende kosten. Zie voor meer informatie het tabblad diensten.

Beloning op basis van provisie

De beloning van Access Hypotheken is onderdeel van de premie die u betaalt. De kosten voor advies spaarrekeningen, schadeverzekeringen en levensverzekeringen in combinatie met een hypotheekadvies vallen onder een ander tarief zoals benoemd in het dienstverleningsdocument.  

Als er sprake is van meerwerk ten opzichte van de aangenomen opdracht, dan hoort u natuurlijk direct wat dit financieel voor u betekent.

Annulering van de opdracht

Wij gaan voor u aan het werk nadat u de dienstverleningsovereenkomst heeft getekend. U heeft  de mogelijkheid om de opdracht te annuleren. Als u daarvoor kiest, worden er kosten in rekening gebracht die gelijk zijn aan het aantal gewerkte uren maal het uurtarief van €150.